Handleiding Baankaarten 2018/2019

Algemeen

1. Verenigingsbestuurders met een account bij baankaarten.nl kunnen de mutaties rechtstreeks invoeren. Let er wel op dat de gegevens goed en volledig worden ingevuld.

2. Bestaande baankaarten hoeven niet opnieuw ingevoerd te worden. Dat betekent wel dat het extra belangrijk is om kaarten waar geen gebruik meer van gemaakt wordt deze te deactiveren.

3. Een baankaart wordt uitsluitend uitgegeven voor een bepaalde rijder die gebruik maakt van een bepaalde baan op een bepaald uur en is hierdoor op naam afgegeven. Gebruik van de baankaart door anderen dan waarop de baankaart te naam is gesteld is verboden.

4. Een baankaart heeft een gebruiksduur van 5 jaar. Bij verlies van de baankaart wordt er euro 5.00 in rekening gebracht voor een vervangend exemplaar. Een baankaart verliest na ieder seizoen haar geldigheid. Om gebruik te kunnen blijven maken van de baankaart moet deze ieder jaar opnieuw opgewaardeerd worden. Het opwaarderen kan uitsluitend door het voldoen van de jaarlijkse kosten conform de jaarlijks uit te geven tarievenlijst.

5. De baankaarten worden uitgegeven door het baankaartenteam BC Twente uiteraard onder beheer van KNSB Gewest Overijssel. Een baankaart blijft eigendom van het Gewest Overijssel, indien men geen gebruik meer maakt van de baankaart dient men deze in te leveren bij het Gewest Overijssel of het baankaartenteam BC Twente

6. Indien een rijder een jaar geen baankaart afneemt dient het secretariaat van een vereniging of trainingsgroep ervoor zorg te dragen dat die rijder verwijderd word uit de overzicht lijst van rijders van de vereniging of trainingsgroep. Dit kan gedaan worden door de rijder inactief te maken op www.baankaarten.nl

7. Tevens dient er van iedere rijder een pasfoto aangeleverd te worden, deze pasfoto kan digitaal aangeleverd worden via https://baankaarten.nl/pasfoto . Mocht een rijder (s] zwaarwegende bezwaren hebben om een pasfoto aan te leveren dan mag men ervoor kiezen om het logo van de vereniging aan te leveren in plaats van de pasfoto. Het zwaarwegende bezwaar dient uitvoerig omschreven gestuurd te worden aan het baankaartenteam BC Twente via het emailadres, baankaarten@bctwente.nl

8. Proef en nieuwe leden dienen eerst ingevoerd te zijn in onze bestanden alvorens zij mogen rijden op de ijsbaan tijdens trainingsuren, een proef- of nieuw lid kan aangemeld worden via de website www.baankaarten.nl.

9. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om zowel voor Deventer als voor Enschede een baankaart af te nemen. Jullie dienen er rekening mee te houden dat, indien jullie op beide banen een kaart afnemen, jullie voor beide banen ook het basisbedrag dienen te betalen.

10. Indien men op één van beide banen staat aangemeld voor een wedstrijd, is het niet toegestaan om deze op de wedstrijddag af te melden en dan op de andere baan te rijden. Doet men dit wel, dan betekend dit dubbele inschrijving en zal men bij de eerst volgende inschrijving worden geweerd door het  nschrijfsysteem op de baan waar gereden werd.

11. Wijzigingen definitief of tijdelijke van aard in de registratie van bestaande rijders dienen gemeld te worden op www.baankaarten.nl Voor elke keer dat er wijzigingen in de gegevens van een baankaart aangevraagd worden, worden er per keer € 5.00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

12. Indien er tijdens het seizoen een baankaart aangevraagd wordt gelden de volgende voorwaarden. De baankaart is geldig vanaf het instapmoment tot aan het einde van het seizoen en dient dus ook voor die gehele tijdsduur betaald te worden. Tweede voorwaarde is dat stapt men in op bijvoorbeeld 12 december men de baankaart dient te voldoen met terugwerkende kracht vanaf 1 december. Dit geldt ook voor de vervolgmaanden.

13. Een baankaart kan tijdens het seizoen niet beëindigd worden, uitsluitend bij overlijden of emigratie kan het Gewest Overijssel besluiten de baankaart te beëindigen en het restitutie bedrag terug te storten. Bij verhuizingen en ernstige blessures kan restitutie plaatsvinden van de resterende gehele  aandtermijnen na overlegging van een in/uitschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie of een doktersverklaring.

14. Het Gewest Overijssel behoudt het recht de aanvraag tot uitgifte van baankaarten niet te honoreren wanneer zij dat niet verantwoord acht of de veiligheid op de baan in het gedrang komt, dit naar oordeel van het Gewest Overijssel. Een voorbeeld kan zijn indien op bepaalde uren het contractueel vastgelegde aantal rijders op de baan wordt overschreden.

15. Mochten er vragen zijn over het bovenstaande dan graag mailen naar secretariaat@bctwente.nl

16. In noodgevallen kun je bellen met het nummer van het secretariaat 0640-891 842