Bericht van het interim bestuur van de BC Twente

Bericht van het interim bestuur van de BC Twente

Op donderdag 22 juli 2021 heeft er een algemene ledenvergadering plaats gehad. De aanleiding was het bericht dat de penningmeester, Derk Willem Ruesink, op 10 juli was afgetreden als bestuurslid als gevolg van een onenigheid over de koers en prioriteiten van de BC Twente en de omstandigheid dat het bestuur naar buiten toe standpunten verkondigden waarvan beweerd werd dat die de unanieme instemming van het volledige bestuur hadden, daar waar dat niet zo was.

Tijdens de ledenvergadering van 22 juli hebben de leden unaniem besloten de voorzitter te verzoeken terug te treden als voorzitter. Zij heeft aan dit verzoek van de ALV gevolg gegeven. Hierop heeft de secretaris, te kennen gegeven zijn functie als bestuurslid ook ter beschikking te stellen. De vergadering heeft dat verzoek gerespecteerd.

Na een korte schorsing heeft de ALV vervolgens besloten een interim commissie aan te stellen die als de voornaamste opdrachten meekrijgt het voorbereiden van het nieuwe winterseizoen en het zoeken van een nieuw bestuur. Deze commissie bestaat uit Yme Drost (voorzitter), Corinne de Lange (secretaris) en Derk Willem Ruesink (penningmeester).

Inmiddels is de interim commissie aan de slag gegaan. De verenigingen zullen periodiek op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. De voorbereiding van het winterseizoen zal niet in gevaar komen als gevolg van deze ontwikkelingen.

Blijf altijd op de hoogte

Als je hieronder je gegevens invult, sturen wij automatisch een email als er een nieuw bericht op de website wordt geplaatst.

Afmelden

Vul hier je e-mail adres in en druk op "Afmelden" om je uit te schrijven voor de mailinglijst.