Boltrics van Dasselaar Regio Oost Competitie

In het seizoen 2021-2022 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland (later in het seizoen gewest Oost) verreden. 
Na het sluiten van de baan in Dronten zijn er nieuwe hoofdsponsoren gevonden: Boltrics IT logistiekVan Dasselaar Loodgietersbedrijf, Brun schaats - Skeeler sport en De Ruiter Hout en Greenwood-Liev.

De competitie bestaat uit 8 wedstrijden op zaterdagavonden.
Let op: Extra wedstrijd op 5 maart in Nijmegen.

Deelname
De competitie staat open voor de categorieën C1, C2, M1, M2, M3 en Dames (regionaal) uit de gewesten Overijssel en Gelderland (oost). Rijd(st)ers vanaf junioren B worden toegelaten. Voor rijd(st)ers uit de Topdivisie Dames en Topdivisie Heren en Beloftendivisie Heren staat deze competitie niet open.

Nieuwe Categorie indeling.
De competitie kent een nieuwe categorie indeling. Te weten:
Categorie A voor de rijders uit de C1 en M1 en eventueel Dames
Categorie B voor de rijders uit de C2 en M2 en Dames
Categorie C voor de rijders van de M3 en Dames.

Data

Kalender Boltrics van Dasselaar Regio Oost Marathon 2021 - 2022
Per 11 september 2021
9-okt Nijmegen 20.00 u  
23-okt Enschede 19.30 u  
6-nov Deventer 19.00 u  
20-nov Deventer 19.00 u  
4-dec Enschede 19.30 u  
18-dec Nijmegen 20.00 u  
15-jan Deventer 17.30 u Jeugd
19.00 u Overige
Gewestelijk Kampioenschap
12-feb Nijmegen 20.00 u  
5-mrt Nijmegen 20.30 u  
12-mrt Enschede 20.15 u Finale


Aantal ronden
- Cat A  60 (DV, EN), 70 (NY)
- Cat B  45 (DV, EN), 55 (NY)
- Cat C  40 (DV, EN), 45 (NY)

Promotie landelijke Beloftendivisie Heren, Dames
Het eindklassement van de Cat A deelnemers uit de C1 en resp. Dames, vormt de basis voor gezamenlijke voordracht van de Gewesten Gelderland en Overijssel voor promotie naar de Beloftendivisie Heren, resp. Topdivisie Dames. Voor promotie komt ook de best geklasseerde C1-rijder, respectievelijk de best geklasseerde Dame uit het gewest Gelderland/Overijssel in de Noordoostcompetitie in aanmerking. Bij de dames worden ook de prestaties bij het GK en resultaten in de Regio Topcompetitie meegenomen in voorstellen voor promotie. Mochten C1-rijders deelnemen aan doorstroomwedstrijden in de 1e divisie, dan zullen ook deze resultaten kunnen worden meegewogen in de beslissingen voor promotie.
De eerste 5 Cat B rijders van het eindklassement promoveren naar Cat A. De eerste 5 rijders van het eindklassement Cat C promoveren naar Cat B. Rijders van 60+ hebben de keuze om al dan niet te promoveren.

Degradatie
Volgens het reglement degraderen rijders, die in het seizoen 2020-2021 geen punten hebben behaald in het eindklassementen Cat A, Cat B  naar respectievelijk Cat B en Cat C. Zij dienen zich voor de competitie 2021-2022 in te schrijven voor een lagere categorie.

Inschrijving
Inschrijving en kosten: rijd(st)ers dienen zich uiterlijk 8 oktober 2020 door voorinschrijving voor de competitie via internet aan te melden. De kosten voor deelname aan de competitie bedragen net als afgelopen jaar € 65,-, te voldoen bij inschrijving. Deelnemers zijn verplicht een door de wedstrijdorganisatie beschikbaar gesteld beennummer te dragen (kosten € 5).

De inschrijving is geopend: klik hier.
(Bij de inschrijving staat dat er ingeschreven wordt voor een wedstrijd maar het betreft de inschrijving voor de gehele competitie).

Indien na inschrijving gegevens aanvulling of wijziging behoeven, gelieve dit per email door te geven via marathonregiooost@gmail.com

Mocht de competitie niet starten vanwege COVID 19 beperkingen dan krijgt u het gehele bedrag van de inschrijving teruggestort. Mocht de competitie worden verkort zal een deel van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

Wij verzoeken een ieder zich tijdig in te schrijven!
Elk jaar zijn er rijders die geen gebruik maken van de voorinschrijving. U loopt dan de kans dat u de eerste wedstrijd niet kunt deelnemen als de systeembeheerders de inschrijvingen niet tijdig kunnen verwerken.

Transponders
De transponder die vermeld is op de licentie wordt ook gebruikt voor de datasets en de wedstrijden. Zorg er dus voor dat de juiste transpondernummer is ingevuld bij de licentie op mijn KNSB. Een wedstrijd rijden met een andere transponder of een nieuwe transponder doorgeven kan via de mail: marathonregiooost@gmail.com. Dit graag en indien mogelijk uiterlijk 48 uur voor aanvang van de wedstrijd.   

Sponsoring
Vanwege teruglopende subsidies en hogere kosten is Leisure World Regio Oost nog meer afhankelijk geworden van sponsoring. Aan deelnemers/-sters wordt daarom nadrukkelijk gevraagd mee te zoeken naar sponsoren, die een banner op de gewestsite (waar ook de info en uitslagen van LWRO worden geplaatst) willen plaatsen. De kosten hiervan zijn € 150 per seizoen. Desgewenst kan de naam van de sponsor achter de naam van rijders/-sters in uitslagen en klassementen worden vermeld. Namen van (potentiële) sponsors graag doorgeven aan Renger de Vries, wedstrijdleider, (email
rengerdevries.1@kpnmail.nl; mobiel 0622405008).

Nadere informatie
Nadere info kan worden verkregen bij de baancontactpersonen:
- Voor Nijmegen: Chris van Hooijdonk, chrisvanhooijdonk@gmail.com.  
- Voor Deventer: Marian Huijgen, belleroche@ziggo.nl, tel. 0628525332
- Voor Enschede: Geert Ribbers, marathon@bctwente.nl
, tel. 0654356755
- Competitieleider: Renger de Vries, rengerdevries.1@kpnmail.nl, tel. 0622405008
- Via email marathonregiooost@gmail.com
- Via het internet: www.knsbgelderland.nl

Nieuws